Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

mindfuck19
6245 eb3e

February 26 2015

mindfuck19
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Sponsored post
feedback2020-admin
mindfuck19
3162 80fc
Reposted fromsaku saku viacompletelydifferent completelydifferent
mindfuck19
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce.
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromSandria Sandria viapsychodeliczna psychodeliczna

February 01 2015

mindfuck19
Pilnuj się, aby nikt Cię nie lekceważył, nie zbywał ani po Tobie nie deptał. Powiedz po prostu: "Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
mindfuck19
Bo się wkurwiam tym mocniej, im bardziej coś kocham.
— Kuba Knap
Reposted frommefir mefir viapsychodeliczna psychodeliczna

September 28 2014

mindfuck19

September 18 2014

mindfuck19
mindfuck19

September 09 2014

mindfuck19
Reposted fromtinks tinks viaszaaatan szaaatan
mindfuck19
Reposted fromaggape aggape viaszaaatan szaaatan
mindfuck19
mindfuck19
Reposted fromweightless weightless viaabsurdalna absurdalna

August 31 2014

mindfuck19
Reposted fromjust-breathe just-breathe viajustIam justIam

August 24 2014

mindfuck19
3300 3297
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszaaatan szaaatan
5445 3732
Reposted fromnosmile nosmile viaabsurdalna absurdalna
mindfuck19
Reposted fromburczy burczy viaabsurdalna absurdalna
mindfuck19
3544 88db

August 17 2014

mindfuck19

August 09 2014

mindfuck19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...